Stadgar

Visbygymnasterna tillämpar Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar.