Kontakta föreningen

Du kan också kontakta styrelsen.
Adresserna hittar du under Styrelse.

Visbygymnasterna

Faktureringsadress:
Visbygymnasterna
co Lena Jacobsson
Släktäktsvägen 36
622 65 Gotlands Tofta

visbygymnasterna@gmail.com

bankgiro 182-2386

organisationsnummer 834001-6933

Artistisk gymnastik
Ebba Sundberg
ebba.sundberg@live.se

Wisbycupen
wisbycupen@gmail.com