Konditions- och styrketräning tillsammans med träning i akrobatik. Gruppen är öppen för både kvinnor och män. Åldersgräns är 18 år. Inga förkunskaper krävs. På vår föreningsuppvisning är akrobaterna med och visar upp sig.

Information ang coronaviruset till alla grupper

Vi  följer Svensk Gymnastiks rekommendationer
Läs mer på
gymnastik.se


Fortsatt gäller träning som planerat MEN är man förkyld med snuva, hosta eller feber SKA MAN HÅLLA SIG HEMMA.
Tvätta händerna före och efter träning.!!!(Även tränare).

Konditions- och styrketräning tillsammans. Gruppen är öppen för både kvinnor och män. För att vara med i motionsgruppen behöver du inga förkunskaper.